Portál a férgektől, :: Keresés - InforMed Orvosi és Életmód portál ::

HARMADIK ALTŐRZS: Gyűrűtlenférgek (Amera) | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár

Használati követelmények és feltételek amelyek a www. Kérjük olvassák el gondosan ezt a szerződést. Amennyiben belép a portálra, Ön korlátozás nélkül vállalja a szerződés előírásainak betartását.

Amennyiben nem ért egyet azzal, hogy be kell tartania a szerződés előírásait, Ön nem léphet be, nem használhatja a portált és nem tölthet le fájlokat. Kérjük megjegyezni, hogy egyéb BD portálokat saját specifikus követelményeik és feltételeik szabályozzák. Azt tanácsoljuk, hogy gondosan olvassa el ezeket a dokumentumokat amikor ezekre a más BD portálokra belép.

Kérjük megjegyezni, hogy amennyiben Ön már a BD ügyfele vagy beszállítója, ezeknek a feltételeknek nem célja felülírni azt, ami ügyfél vagy vállalkozói szerződésében szerepel. Amennyiben következetlenséget fedez fel, az írásos szerződésében foglalt követelmények és feltételek az irányadóak.

Bármely BD termék és szolgáltatás külön feltételek tárgyát képezheti, ami szabályozza ezek felhasználását.

Általános jellemzés. Írta: Dr.

A BD fenntartja magának a jogot bakteriofor cseppek a parazitákból szerződés karbantartására vagy módosítására, minden előzetes figyelmeztetés nélkül.

Amennyiben Ön ilyen módosítás után használja a portált, ezzel elfogadja és vállalja, hogy betartja a szerződés módosított feltételeit. Ebből az okból kifolyólag, arra ösztökéljük, hogy ahányszor csak a portálra látogat, tekintse át a szerződés szövegét. Jelen szerződést utoljára A portál hozzáférhetősége és a külföldi felhasználók A portált a BD cég az Egyesült Államokban muködteti.

Előfordulhat, hogy a belépés a portálra és ennek tartalma, nem törvényes egyesek számára akik Magyarországon kívül élnek. Amennyiben Ön nem Magyarország területéről lép be erre a portálra, ezt saját felelősségére teszi, és Ön felelős betartani joghatóságának a törvényeit. Ezen a portálon közzétett anyagok olyan termékre vagy szolgáltatásra vonatkozhatnak, amelyet nem forgalmaznak az Ön országában. További információkért forduljon a BD helyi képviseletéhez.

Ezen túlmenően, BD nem állítja, hogy a portálon lévő anyagok megfelelőek vagy rendelkezésre állnak Magyarországon kívüli helyeken, és tilos a hozzáférés olyan országokból amelyekben ezek tartalma törvénytelen.

Nem kell úgy értelmeznie semmi a portálon lévő dolgot, mint promóció vagy ösztökélés valamely termék, illetve használata irányában amelyet országa törvényei és szabályai nem engedélyeznek. Ez a portál nem szolgál egészségügyi tanácsokkal A portál tartalma tömör formában van megadva, általánosságban és csak tájékoztató jelleggel; semmiképpen sem szánjuk vagy ajánljuk az orvos tanácsának helyettesítésére. Nem szabad ennek a portálnak a tartalmát egészségügyi vagy alkalmassági kérdésnek, illetve betegségnek a diagnózisára.

Mindig forduljon orvosához vagy egyéb képzett egészségügyi szolgáltatóhoz egészségével vagy kezelésével kapcsolatban. Semmi abból ami a portálon szerepel, nem orvosi diagnózis vagy kezelés megállapítására való. Soha ne tekintsenek el az orvos tanácsától és ne halogassák ennek kikérését, valami miatt amit a portálon olvastak. Szerzői jogra utaló megjegyzés és a használat korlátozása Portál a férgektől portálon lévő anyagok kizárólag a szerződés által kifejezett módon engedélyezett célokra használhatóak.

portál a férgektől

A portál teljes tartalma, beleértve a tartalomjegyzék kiválasztását, elrendezését és formatervezését, a BD vagy licencbirtokosainak tulajdonát képezi és szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjogok védik, beleértve a sui generis jogokat az adatbázisok védelme tekintetében. Tilos a tartalom egészében vagy részben és bármilyen módon való módosítása, másolása, reprodukálása, feltöltése, közvetítése vagy elosztása, beleértve minden kódot és szoftvert.

Eljárások a szerzői jog megsértése esetében Mi tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogát, és kérjük Ön is így tegyen.

  1. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e.
  2. :: Keresés - InforMed Orvosi és Életmód portál ::

Semmi ami a portálon fellelhető nem értelmezhető olyképpen, folyományként kereseti igény meggátlásával, illetve megtiltásával vagy másképpen, hogy szavatolna valamilyen licencet vagy jogot a védjegyekre, a BD vagy a vonatkozó külső fél kifejezett írásos engedélyének hiányában.

Kivéve ahol jelen szerződés kifejezetten megengedi, tilos a portálon található védjegyek használata. Kérjük megjegyezni, hogy a portálon szereplő vállalatok és termékek neve, védjegye lehet a vonatkozó tulajdonosnak.

Az alábbiakban megadjuk a BD védjegyeit tevékenységi terület szerinti bontásban. Csak olyan kéretlen információt adhat meg, ami megfelel jelen Követelmények és feltételek előírásainak.

Friss hírek

Jelen feltételek mellett, elfogadunk újító szándékú ötleteket új termékek és technológiák tekintetében, olyan személyek és szervezetek részéről akik nem állnak alkalmazásban vagy egyéb jogviszonyban a BD céggel, feltéve, hogy ezeket létező szabadalmak védik vagy a beterjesztő már eljárt szabadalmi igénye elnyerése tekintetében. Amennyiben ilyen ötleteket kíván beterjeszteni kattintson ide a beterjesztési portál a férgektől és eljárás megtekintéséhez. A BD és alkalmazottai nem fogadnak el és nem vizsgálnak meg egyéb kéretlen ötleteket, beleértve reklámkampányok, új promóciók, új termékek vagy technológiák, folyamatok, anyagok marketing tervek vagy új terméknevek vonatkozásában.

Kérjük ne küldjön semmi művészeti alkotást, mintát, bemutatót vagy egyeb munkát.

Honnan tudhatod, hogy veled már megtörtént a felébredés? - Tóth Nerella, Horányi Ágnes

Ennek a politikának egyetlen célja, elkerülni az esetleges félreértéseket vagy vitákat amikor a BD termékei vagy marketing stratégiája hasonlónak tűnhet a BD-hez beterjesztett ötletekkel. Így kivéve az előbbiekben taglalt esetekben a szabadalmazott ötletek vagy amelyeknek szabadalmazása folyamatban van, kérjük ne küldjenek kéretlen ötleteket a cégnek vagy valamely BD alkalmazottnak.

Számítógépes féreg

Bár időnként a BD monitorozhatja vagy áttekintheti a portál nyilvános területeire feltett információt, a BD erre kötelezettséget nem vállal és semminemű felelősséget sem vállal a portál publikus részeiben szereplő információkban fellelhető hibák, férgek felhalmozódása, rágalmazások, gyalázkodások, mulasztások, obszcenitások, pornográfia, istenkáromlás, veszély vagy pontatlanság tekintetében.

Önnek tilos feltenni vagy küldeni törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, lázító vagy istenkáromló anyagokat, vagy bármilyen anyagot ami olyan viselkedést jelent vagy ilyenre ösztökél, ami bűncselekményt jelent, polgárjogi felelősséget von maga után vagy másképpen áthágja a törvényes előírásokat. BD teljes körűen együttműködik minden rendfenntartó portál a férgektől vagy bírósági végzés esetén, amely felszólítja az ilyen anyagokat feltevők azonosságának a felfedésére.

A 18 év alatti gyermekek nem tehetnek fel portál a férgektől nyilvános vagy kéretlen információt, amely azonosításra alkalmas személyes adatokat tartalmaz. Ugrópontok egyéb portálokhoz Jelen szerződés megállapodás csak erre a portálra vonatkozik. A BD nem gyakorol ellenőrzést ezek a külső portálok felett és nem felelős ezek tartalmáért. A külső portálok és az ott szereplő kapcsolódási pontok olyan információt tartalmazhatnak termékekről, amelyet nem hagytak jóvá vagy vettek tudomásul az illetékes országos hatóságok.

A BD nem támogat semmiféle, az ajánlottól eltérő felhasználást. A külső portálok és az ott szereplő kapcsolódási pontok olyan információt tartalmazhatnak, amely pontatlan, paraziták bőrápolási termékei vagy elavult.

Ön kizárólag saját felelőssége léphet be és használhatja a külső portálokat és az ezeken szereplő bármilyen kapcsolódási pontokat.

portál a férgektől

Kérjük megjegyezni, hogy egyéb BD portálokat saját specifikus követelményeik és feltételeik, valamint adatvédelmi politikájuk szabályoz. Tilos a honlap bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba Ezen a portálon szereplő elemeket védi a szerzői jog, védjegy külalak, tisztességtelen verseny elleni és egyéb törvények, és nem másolhatók vagy utánozhatók egészében vagy részben semmi módon, beleértve, de nem korlátozódva a a tartalmi elemek beépítését más honlapokba, mélyhivatkozás vagy tükörportálok alkalmazását.

A portál tartalmának egyetlen portál a férgektől sem közvetíthető a BD kifejezett írásos beleegyezésének a hiányában. Reklámügynökségek Az Ön levelezése vagy üzletei, részt vétele promóciókban olyan reklámozókkal, akiket portálunkon talált, vagy a portálon keresztül jutott el, beleértve a kifizetéseket és a vonatkozó áru vagy szolgáltatás kiszállítását és minden egyéb követelmény, feltétel, garancia vagy értelmezés ami az ilyen ügyletekkel kapcsolatos, kizárólag Ön és a reklámozó közötti jogviszonyt feltételez.

Ön egyetért portál a férgektől, hogy nem felelünk és nem fogunk felelni semmi veszteség vagy kár tekintetében amely az ilyen ügyletek vagy a reklámozó portálunkon való jelenléte folytán következik be.

Felhasználó regisztrálása Egyes funkciók ezen a portálon felhasználói nevet kérnek. A regisztrálás részeként, a látogatók felhasználónevet és jelszavat választanak a regisztrációs információ mellett, s ez utóbbi pontos és karbantartott kell legyen. Ön nem választhatja más személy felhasználói nevét azzal a szándékkel, hogy magát annak a személynek tünteti fel, és nem használhat olyan felhasználónevet, amelyre mos személynek van jogosultsága, hacsak erre nem kap engedélyt attól a személytől.

portál a férgektől

Amennyiben elmulasztják a fentiek betartását, ez szerződésszegést jelent, amely felhasználói jogosultságának azonnali megszüntetését eredményezheti. Ön egyetért azzal, hogy ésszerű intézkedéseket foganatosítson jelszava biztonságának a megőrzése érdekében. Ön felelős felhasználónevének használatáért és az ennek portál a férgektől végzett tevékenységekért, beleértve azt az esetet, amikor másvalaki számára megengedte felhasználónevének és jelszavának a használatát.

Önnek tájékoztatnia kell a BD-t bármilyes ismert vagy illetéktelen felhasználásról felhasználóneve tekintetében, bármilyen gyanított biztonsági résről, beleértve jelszavának vagy egyéb releváns információnak az elvesztését, lopását vagy illetéktelenek által való felfedését.

Navigációs menü

A portál adatvédelmi politikája Adatvédelmi politikánk elolvasható a portálon, és belépve a portálra Ön egyetért azzal, hogy jogilag Önt is köti az adatvédelmi nyilatkozat. Az adatvédelmi politika egészét belefoglaltuk utalásként ebbe a megállapodásba. Adatvédelmi nyilatkozatunk elolvasásához, kérjük kattintson ide. Előretekintő nyilatkozatok Ezen a portálon néha feltűnhetnek előretekintő nyilatkozatok a szövetségi értékpapírtörvények meghatározásában a BD teljesítményével kapcsolatban, beleértve a várható jövedelmet, termékeket és bevételeket, vagy eseményeket és fejlesztéseket amelyek bekövetkezésére a BD vár a jövőben.

Minden ilyen nyilatkozat alapja, a BD jelenlegi várakozásai és ki vannak téve a piaci kockázatoknak és bizonytalanságoknak. A tulajdonképpeni eredmények lényegesen különbözhetnek bármilyen előrelátott eredményektől, amelyeket nyilatkozatban leírtak, vélelmeztek vagy terveztek.

Levamizol – Wikipédia

Számos tényező befolyásolhatja a helmintojás mérete eredmények eltérését az előirányzottaktól, melyek között megemlítjük: versenyhelyzet; az ár és piaci részesedés nyomása; viták által okozott bizonytalanság; a BD képessége realizálni a forgalom és bevétel előrejelzéseket, amelyek az eladások volumene és termékelegy feltételezésein alapul, a költségmegtakarítási célkitűzések, és a szinergia és egyéb költségtakarékosság elérése a beszerzésekkel kapcsolatban; változások a regionális, országos vagy külföldi gazdasági képletben; megnőtt energiaköltségek: változások és ingadozások a nyersanyagok költségében és a BD képessége megőrizni az előnyös beszállítói megegyezéseket és kapcsolatokat; a kamatláb vagy a férgek brojlerekben árfolyamának változása; késlekedések termékek bevezetésében; változások az egészségügy vagy egyéb törvényekben, és egyéb tényezők amelyeket a portálon tárgyalunk, és amelyek szerepelnek a BD beterjesztésében a Amerikai Értékpapír és Tőzsde Felügyelethez.

Nem áll szándékunkban frissíteni vagy karbantartani egyik előremutató nyilatkozatunkat sem. Kártérítés Bármely jogi aktus esetében amelyet i a portál Ön általi használata, beleértve jelen megállapodás megszegését, vagy ii bármilyen Ön által kéretlen küldött információ, amelyet portál a férgektől kíván védeni, kártalanítani, fenntartani és kifizeti a jogi és tej szájszag ésszerű költségeket korlátozás nélkül, amelyek felmerülnek a BD, társcégei, ezek igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, befektetői vagy licencadói szempontjából.

A BD portál a férgektől tájékoztatja Portál a férgektől ilyen igényekről, perről vagy eljárásról. Semmi esetben sem köthet megállapodást perben vagy kereset esetében, amely felelősséget vagy egyéb kötelezettséget hárít a BD cégre, ennek írásba foglalt előzetes jóváhagyása hiányában. Általános Önre hárul minden telefon, számítógépes hardver és egyéb berendezés beszerzésének terhe és költsége amely szükséges a portálra való belépéshez és ennek használatához.

A BD fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a portált vagy töröljön róla anyagokat. A portált a BD, az Egyesült Államokban lévő irodáiból ellenőrzi és üzemelteti. Bármilyen igény amely a portállal, illetve ennek használatával kapcsolatos, a magyar jogrend szerint ítéltetik meg. A portál használatával Ön tudomásul veszi a budapesti, bíróságok hatáskörét bármilyen portál a férgektől esetében amely a portállal vagy az Ön portálhasználatából ered.

Ezeknek a bíróságoknak kizárólagos illetékességük van minden ilyen eljárásban. Az Egyesült Nemzetek egyezménye a nemzetközi árukereskedelem szerződéseivel kapcsolatban nem alkalmazható jelen megállapodásra.

Jelen megállapodás a teljes szerződést képezi Ön és a BD cég között a portálhoz való hozzáférés, illetve ennek használata tekintetében. Bármilyen keresetet amely pinworm a belekben portál használatából fakad vagy ennek tartalmából egy 1 éven kelül kell benyújtani az eset előfordulásától számítva.

Jelen megállapodás minden rendelkezése amely kártalanítással, garancia-elhárítással, felelősségkorlátozással és tulajdonjogokkal kapcsolatos, érvényben marad jelen megállapodás bármilyen okból való felmondása esetén is. Amennyiben jelen megállapodás bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy nem alkalmazható, a maradék érvényes rendelkezések továbbra is hatályosak maradnak, és az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezést helyettesítettnek tekintik egy másik alkalmazható rendelkezés, amely nagyon közel áll az eredeti rendelkezés szelleméhez.

Lásd még